Phù điêu sen 02

Chất liệu: composite

Kích thước: