Phù điêu sen 01

Chất liệu: composite

Kích thước: