Phù điêu hoa chuối

Chất liệu: composite

Kích thước: